پرس‌دستی

برای چاپ کلیشه‌ (بلاک) لینو روی پارچه یا کاغذ از پرس‌های دستی در شکل‌ها و ابعاد مختلفی استفاده می‌شه. بارن و قاشق چوبی از همین دسته هستن.

پرس‌دستی وسیله‌ای هست که برای فشارِ یکسان وارد کردن به مهر در هنگام چاپ ازش استفاده می‌شه و بیشتر به درد مهرها و کلیشه‌های سایز متوسط و بزرگ می‌خوره. بسته به شکل و ابعاد مهر از پرس بصورت فشار عمودی یا فشار سایشی باید استفاده بشه.

پرس چوب راش و چوب روس از نظر عملکرد و کارایی با هم تفاوتی ندارن. پرس چوب راش نسبتا سنگین‌ هست و پرس چوب روس نسبتا سبک. انتخاب بین سنگین و سبک هم کاملا سلیقه‌ای هست و اثری روی کارکرد پرس موقع فشار وارد کردن نداره.