چاپ پارچه

ابزار و لوازم اصلی چاپ دستی روی پارچه شامل خود پارچه، رنگ مخصوص، ‌پرس‌دستی و ابر برای انتقال رنگ می‌شه که همگی با کیفیتی بالا و تست شده از استودیو دوتن قابل تهیه هستن.