چاپ لینو (ساخت مهر)

ابزارهای اصلی ساخت مهر و بطور کلی چاپ لینو،‌ شامل لینولئوم، مغار، چوب‌پنبه،‌فوم، مرکب و غلطک و ابزارهای فرعی‌تر شامل کاتر، سمباده، چسب فوری و استون صد در صد می‌شه.