لینولئوم

لینولئوم‌های استودیو دوتن بطور خاص برای کار چاپ‌دستی و ساخت مهر تولید می‌شن. ‌صاف، یکدست و نرم هستن، ضخامتشون ۵ میلی‌متره و در دو شکل (دو رو مات یا یک رو مات/ یک رو براق) قابل تهیه هستن. این لینوها با هدف برطرف کردن معایب لینوهای موجود در بازار و پر کردن خلاء یک محصول تخصصی در حوزه چاپ‌دستیِ ایران،‌ برای اولین بار در بهار ۹۹ بعد از چند مرحله تست و ارزیابی، تولید و عرضه شدن و خیلی سریع جای ویژه‌ای بین علاقه‌مندان چاپ‌دستی پیدا کردن.