دوخت

ملزومات اصلی و پرکاربرد در دوخت محصولات پارچه‌ای شامل پارچه‌ی متقال، پارچه‌های آستری، زیپ، بند و نوارهای پنبه‌ای می‌شه که در تولید محصولات استودیو دوتن هم مورد استفاده هستن.