زیپ، بند و نوار پنبه‌ای

زیپ‌ها و بند و نوار پنبه‌ای در دوخت محصولات پارچه‌ای مختلفی مانند کیف‌های زیپ‌دار، ساک دستی و کیسه‌های جمع‌شو قابل استفاده هستن.